Ceník očkování

platný od 1. 10. 2021

proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím
600 Kč
proti klíšťové encefalitidě pro dospělé 850 Kč
proti klíšťové encefalitidě pro děti do 15 let       800 Kč
proti virové hepatitidě A (žloutenka A) (junior 900 Kč) 1 200 Kč
proti virové hepatitidě B (žloutenka B) 750 Kč
proti virové hepatitidě A+B (žloutenka A+B) 1 600 Kč
proti chřipce 500 Kč
proti HPV Gardasil 9 3 800 Kč
proti pneumokokovému onemocnění (častá komplikace chřipky)                
1 500 Kč
proti záškrtu, tetanu a pertusi (černý kašel)
700 Kč
proti meningokokové meningitidě A,C,Y,W135 1 400 Kč
proti meningokokové meningitidě B vakcínou Bexsero, Trumenba
2 500 Kč
proti břišnímu tyfu  
1 000 Kč
proti vzteklině 1 000 Kč
proti planým neštovicím 1 500 Kč
proti žluté zimnici 1 550 Kč

 

Mezinárodní očkovací průkaz 100 Kč

Aplikace vakcíny hrazené státem 50 Kč

V ceně je zahrnuta očkovací látka, aplikace očkovací látky, poradenství, vystavení průkazky.